POS plaatsing

Voor een grote zuivelfabrikant werd ter ondersteuning van een promotie een vloersticker geplaatst voor de koeling. Dit legde een grote druk op de eigen buitendienst, omdat deze vloerstickers bij een groot aantal winkels moest worden geplaatst.

Roamler heeft voor deze fabrikant een deel van de te bezoeken locaties overgenomen en daar een vloersticker geplaatst. De vloersticker werd afgestuurd naar een Kiala pick-up punt en daar door de Roamler opgehaald. Vervolgens ging de Roamler naar de winkel, waar hij zich meldde bij de winkelmanager met een toestemmingsbrief. Daarna plakte de Roamler de sticker op de juiste plek.

Zoet distributie onderzoek

Een snoepfabrikant wilde graag de distributie van haar producten binnen het Convenience kanaal verbeteren, maar wist dat de kosten om dit kanaal met een traditionele buitendienst te bezoeken te hoog waren. Roamler werd daarom om hulp gevraagd, waarbij Roamlers de winkels bezochten en de distributie controleerde van verschillende producten. Als een product niet aanwezig was benaderde de Roamler de winkeleigenaar en vroeg of deze geïnteresseerd was om dit product te bestellen. Positieve antwoorden werden genoteerd en gedeeld met de eigen buitendienst, zodat deze alleen de winkels hoefde te bezoeken die ook werkelijk interesse hadden getoond.

Tv's meer zichtbaar maken

Een toonaangevend televisie-merk wilde de zichtbaarheid van het merk tijdens de drukke kerstperiode verbeteren om zo de campagne rondom de introductie van een nieuwe flatscreen TV te ondersteunen. Vanwege het grote aantal winkels dat was betrokken bij de campagne, vroeg het bedrijf Roamler om hulp. Roamler werd ingezet om de eigen buitendienst te ondersteunen bij het plaatsen van POS materiaal bij de strategisch gezien minder belangijkere locaties. Eenmaal op locatie werden de materialen volgens instructie geplaatst. Op deze manier kon de campagne over de gehele breedte gelanceerd worden en was de zichtbaarheid van het merk optimaal.