Laat de frisdrank vloeien

Toen een frisdrankfabrikant werd geconfronteerd met toenemende out-of-stock cijfers werd het tegengaan hiervan de prioriteit. Roamler werd ingeschakeld om te identificeren om welke producten en welke winkels het ging. Dit werd onderzocht door een groot aantal winkels op specifieke tijdstippen te bezoeken. Met deze informatie was Roamler in staat de pijnpunten aan te wijzen, zodat de fabrikant en de retailer samen konden werken aan gerichte oplossingen.

Distributie productintroductie

Een fabrikant van diepvriesproducten voert een grote campagne uit ter ondersteuning van de introductie van nieuwe verpakkingen. Vóór de uitvoer van de campagne wil de fabrikant er zeker van zijn dat de distributie van deze nieuwe verpakkingen boven een bepaald percentage is.

In een representatieve meting over 8 retailers maakt Roamler de distributie van de nieuwe verpakkingen inzichtelijk. Onze opdrachtgever stelt onderdelen van de campagne uit als de distributie te laag is.

De opdrachtgever voorkomt onnodige uitgaven door campagneonderdelen pas in te zetten wanneer deze onderdelen écht ondersteunend aan de situatie op de winkelvloer zijn. In combinatie met een hogere saleslift door de hogere relevantie van de campagne, leidt dit tot een hogere ROI.

Een close-up van out-of-stock

Rondom een grote schapmutatie wil een frisdrank fabrikant weten wat de impact van de ombouw is op de Out of Stock situatie binnen de gehele categorie. Door vóór de schapmutatie een goed beeld te creëren van welke SKU’s hoge Out of Stock laten zien kan hier tijdens het mutatieproces rekening mee worden gehouden. Een kopie van de meting na de mutatie laat zien of dit daadwerkelijk leidt tot lagere Out of Stock.

Tijdens de meetweek maakt Roamler close-up foto’s van alle lege plekken in het schap. Vervolgens wordt de informatie op deze foto's gecodeerd naar kwantificeerbare data die verder geanalyseerd kan worden. Op deze manier krijgt de fabrikant binnen de gehele categorie inzicht in de Out of Stock situatie voor en na de mutatie.

Een promotie met power

Als belangrijk speerpunt in de strategie voert een koffiefabrikant regelmatig folderpromoties uit bij verschillende retailers. De fabrikant wil de uitvoering van de promoties in de winkel evalueren. Het doel is om te zien waar verbetering mogelijk is om daarmee, natuurlijk, de verkoop verder te stimuleren.

Roamler gaf inzicht in de executie door elementen als actiecommunicatie, 2nd placement en verkrijgbaarheid te meten. Door de executiekwaliteit met andere folderpromoties en historische data te vergelijken, wordt nog beter inzichtelijk waar de kansen liggen.

Met deze representatieve en structurele meetresultaten werkt de opdrachtgever gezamenlijk met de retailers aan verbetering van de executie. Binnen een jaar tijd is de kwaliteit van executie gestegen van een 6,2 naar een 8+!

Bier introductie

Een bierfabrikant lanceert een nieuw product bij een klein aantal specifieke locaties. Dit gaat gepaard met POS materialen door de gehele winkel. De fabrikant is zeer geïnteresseerd in de POS executie en in de executie op het schap. Gedurende een periode van 10 weken bezoekt Roamler om de week alle betreffende winkels, waarbij Roamler met data en foto's de situatie inzichtelijk maakt.

Door deze data te combineren met de verkoopdata van de individuele winkels kan de fabrikant onderzoeken welke POS materialen wel en niet goed werken. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald welke POS materialen zullen worden ingezet tijdens de landelijke uitrol van de nieuwe introductie.

Lokale prijschecks

Een retailer kondigt grote langdurige promoties aan voor ongeveer 25 hardlopende producten. Een fabrikant is erg benieuwd hoe andere retailers reageren op deze strategie en vraagt Roamler om dit uit te zoeken. Gedurende een maand bezoekt Roamler twee keer per week verschillende winkels van 15 verschillende retailbanners, waarbij nauwkeurig de prijzen van deze producten worden gerapporteerd. Hierdoor krijgt de fabrikant een goed beeld van hoe de verschillende retailers reageren en krijgt het een breder inzicht in prijsstrategieën binnen retail.

Snacks in het schap

Een snacksfabrikant was teleurgesteld in de verkoopresultaten na het ontwikkelen en het invoeren van een nieuw schappenplan. Om de oorzaak hiervan te onderzoeken bezocht Roamler 95% van alle winkels van de betreffende retailer, waarbij de in-store situatie werd vergeleken met het afgesproken schappenplan. De resultaten lieten zien dat in veel gevallen het schappenplan niet was uitgevoerd zoals afgesproken en dat met name de hardlopers op de verkeerde plek stonden gepositioneerd en daarom slecht vindbaar waren voor de shopper. Na correctie leidde dit tot substantieel meer verkopen.

Benutten kopstellingen

Om haar retailpartner beter te kunnen ondersteunen /adviseren besloot deze fabrikant om gedurende lange tijd te monitoren hoe de merken binnen verschillende categorieën zijn ingetekend en geëxecuteerd op de kopstelling.

Voor een langere periode bezoekt Roamler wekelijks alle verschillende type winkels van de betreffende retailer en maakt foto’s van alle kopstellingen. Vervolgens wordt voor ieder gevraagd merk de ruimte op de kopstelling geregistreerd. Met deze inzichten (de verdeling op de kopstellingen tussen de merken tijdens een promotieweek binnen verschillende categorieën) kan de fabrikant een goed onderbouwd advies geven aan zijn retail partner voor een betere benutting van de kopstellingen.

Hygiëne inspectie

Een grote fast-food keten wilde graag Roamler inzetten om te controleren of franchise winkels voldeden aan de hoge eisen voor hygiëne en klantvriendelijkheid. Roamlers bezochten als mystery-shopper de verschillende franchise zaken waarbij ze de klantervaring konden beoordelen. Ook zichtbare hygiëne problemen werden geregistreerd, waarbij getracht werd zo discreet mogelijk foto's te nemen van het bewijs, wat vervolgens gedeeld werd met het hoofdkantoor van de keten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de benodigde verbeteringen.

Mystery-shopping

Als onderdeel van een nieuwe bedrijfsstrategie besloot een keten van kledingwinkels zich meer te focussen op het verbeteren van de klanttevredenheid. Als eerste stap heeft Roamler een 0-meting uitgevoerd en daarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve insights over de huidige situatie verzameld.

Roamlers bezochten een representatieve steekproef van winkels, waarbij ze zich gedroegen als potentiële klant. Tijdens dit bezoek werden houding en kennis van het personeel beoordeeld. De feedback was direct beschikbaar voor het hoofdkantoor en werd van daaruit actief gedeeld met de winkels en de medewerkers. Door direct en helder te rapporteren op zowle winkel niveau als op totaalniveau worden verschillen goed inzichtelijk, en daarmee het verbeterpotentieel!

Europees monitoren van in-store campagnes

Voor het monitoren van de juiste uitrol van jaarlijks 8 Europese campagnes in haar duizenden sportwinkels is door deze organisatie besloten om alle betrokkeken uit te rusten met Roamler. In alle landen kan hiermee op dezelfde, eenvoudige manier de data worden verzameld. En op het hoofdkantoor is alles direct beschikbaar ter verdere analyse. Voor alle betrokkenen wordt het leven zo een stuk eenvoudiger.